×
აირჩიეთ დაზღვევის ნებისმიერი სახეობა
თქვენთვის სასურველ ფასად

რა არის ფრანშიზა?

სადაზღვევო პოლისში მითითებული არანაზღაურებადი მინიმუმი, პროცენტულად ან ფიქსირებული თანხით განსაზღვრული, რომელსაც არ აანაზღაურებს მზღვეველი.

 

რა არის სადაზღვევო პრემია?

ფულადი თანხა, რომელსაც უხდის დამზღვევი მზღვეველს მატერიალური ზარალის ანაზღაურების ვალდებულების აღებაში.

 

რა არის გამომუშავებული პრემია?

სადაზღვევო პრემიის ნაწილი, რომელიც ეკუთვნის სადაზღვევო ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდის გასულ ნაწილს.

 

რა არის სადაზღვევო თანხა?

თანხის მაქსიმალური ოდენობა, რომელსაც გადაიხდის სადაზღვევო კომპანია ზარალის დადგომისას.

 

რა არის ზარალი?

სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად დაზღვეულის ფინანსური დანაკარგის ოდენობა, რომლის ანაზღაურებაზე პასუხისმგებელია მზღვეველი.

 

რა არის სადაზღვევო ანაზღაურება?

თანხა, რომელსაც მზღვეველი უხდის დამზღვევს დაზღვევის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სადაზღვევო შემთხვევის დადგომით გამოწვეული ზარალის ასანაზღაურებლად.

 

ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს საჭირო ქმედებები

→ არ დაძრათ ავტომობილი შემთხვევის ადგილიდან


→ დაუყოვნებლივ შეატყობინეთ საპატრულო პოლიციას სადაზღვევო შემთხვევის შესახებ


→ დაუკავშირდით სადაზღვევო კომპანიის ცხელ ხაზს და მიაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია შემთხვევის შესახებ


→ დაელოდეთ სადაზღვევო კომპანიის წარმომოადგენელს და იმოქმედეთ მისი მითითებების მიხედვით

სანდოობა
სერვისი
მხარდაჭერა

ვერტიკალური სერვისები

სანდოობა

ჩვენი რჩევები დაგეხმარებათ საუკეთესო გადაწყვეტილების მიღებაში.

სერვისი

ჩვენ გთავაზობთ სწრაფ და მოქნილ მომსახურებას თქვენთვის სასურველ ფასად.

მხარდაჭერა

ჩვენ ვართ მუდამ თქვენს გვერდით ყველაზე უჩვეულო სიტუაციებშიც კი.

თქვენ შეგიძლიათ გვკითხოთ ყველაფერი

მაგნუს დაზღვევა

არის ადგილი, სადაც ერთ სივრცეში წარმოდგენილია საქართველოს ბაზარზე მოქმედი სადაზღვევო კომპანიები.

ჩვენ გთავაზობთ ფართო არჩევანის შესაძლებლობას თქვენთვის საკმაოდ მომგებიან ფასად. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ სადაზღვევო პროდუქტები ჩვენი საიტის მეშვეობით, ოფისში მოსვლის გარეშე.

მაგნუსი დაზღვევა გთავაზობთ როგორც დაზღვევის, ასევე გადაზღვევის პროგრამებსაც. ჩვენთან თანამშრომლობენ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირები. ჩვენი კლიენტებისათვის დროის დაზოგვა და ხარისხიანი მომსახურება საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ამიტომაც მათ აირჩიეს მაგნუსი დაზღვევა.

All Rights Reserved © 2017 Created By E1